Acest site folosește cookies pentru statisticile privind navigarea. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Training

Training-ul ajută un angajat să fie mai eficient pe un post. El aduce beneficii numai dacă modul de livrare și conținutul se concentrează asupra acelor competențe (cunoștințe, abilități și atitudini) necesare îmbunătățirii performanței postului. Cu alte cuvinte, training-ul este eficace (produce rezultate), atunci când răspunde, în egală măsură, nevoilor organizației și ale angajatului.

Conform fișei de post, un angajat trebuie să aibă un set de competențe pentru a putea îndeplini obiectivele și sarcinile postului. Aceste competențe sunt atât generale, cât și specifice. Dacă cele generale pot fi atinse la standarde acceptabile, datorită experienței anterioare a individului, nu același lucru se poate spune despre cele specifice. Și cum un angajat devine mai eficient în momentul în care nivelul competențelor crește, atunci beneficiul training-ului este de a-l aduce cât mai repede la standardele de competență cerute de post.

Beneficiile universal recunoscute ale training-ului sunt

  • creșterea eficienței
  • creșterea satisfacției clienților
  • creșterea satisfacției și moralului angajaților

În urma identificării nevoile de instruire în baza unei evaluări de competențe (atunci când este cazul, evaluarea se face în baza standardului ocupațional), dezvoltăm împreună cu clientul un program de pregătire adaptat nevoilor identificate.

Cursurile pe care le putem realiza sunt despre igienă, lanțul frigorific, cerințe legale specifice sau alte instruiri la cerere.