Acest site folosește cookies pentru statisticile privind navigarea. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Audit de siguranța alimentului

Auditul reprezintă o formă de asigurare că o organizație respectă reglementările interne și externe, oferind o opinie independentă, prin care părțile interesate pot obține o imagine clară asupra performanțelor. Specialiștii noștri au o abordare bazată pe riscuri în evaluarea eficienței operaționale a clientului, sistemelor și controalelor pe domeniile auditate.

Scopul auditului este de a asista managementul firmei în exercitarea eficace a responsabilităţilor, prin furnizarea de analize, aprecieri, recomandări şi comentarii pertinente referitoare la activităţile examinate. Auditul poate fi realizat cu titlu preventiv – pentru a se evalua eficacitatea unei organizaţii, a unui proces sau procedeu, fie corectiv, în cazuri de neconformități.

  • Audit conformare legislativă - în cadrul acestuia este analizat modul în care organizația respectă cerințele legale și de reglementare.
  • Audit furnizori (audit de secundă parte) - în cadrul acestui audit sunt verificați furnizorii organizații pentru modul în care respectă cerințele contractuale, standardele impuse, precum și alte acte de reglementare.

În funcţie de cerinţele dvs., specialiştii noştri evaluează procesele dvs. şi sistemele furnizorilor dvs. În industria alimentară, acest lucru se traduce printr-o analiză atentă a calităţii şi siguranţei, respectarea normelor de calitate a produselor și serviciilor furnizate.

Auditarea furnizorilor se realizeză în conformitate cu schema noastră pentru audit sau cu specificaţiile dumneavoastră. Verificăm toate sistemele actuale de management, cum ar fi ISO 9001, ISO 22000, FSSC, BRCI sau IFS. Veţi primi la finalizarea auditului probele de audit necesare, precum şi un raport de audit edificator, cu recomandări practice de acţiune.