Consultanță HACCP: Certificare produse

Consaltis Consultanță și Audit

Certificare produse


Laborator testarePrin certificarea conformităţii unui produs se înţelege o acţiune a unei terţe părţi care dovedeşte încrederea că un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ (conform Legii nr. 608/2001). În domeniul reglementat, pentru fiecare categorie de produse sunt necesare una sau o combinaţie a următoarelor proceduri: controlul intern, examinarea de tip, conformitatea cu tipul, asigurarea calităţii producţiei, asigurarea calităţii produsului, verificarea produsului, asigurarea calităţii service-ului.

Certificarea de conformitate a produselor este o activitate complexă care include:

 • Evaluarea, în spiritul cerinţelor din standardele europene, a conformităţii produselor şi a documentaţiei aferente cu cerinţele din standardele naţionale, internaţionale, directivele Uniunii Europene etc. şi prevederile legale aplicabile;
 • Evaluarea procesului de fabricaţie a produsului;
 • Evaluarea rezultatelor încercărilor privind caracteristicile produsului;
 • Finalizarea cu o apreciere calificată în ceea ce priveşte satisfacerea de către produs a cerinţelor specificate.

Etapele pentru certificare produse

 • Iniţierea procesului de certificare produse (analizarea cererii pentru certificare, încheierea contractului de certificare şi a celui de consultanţă
 • Pregătirea documentaţiei (produsului, procesului, sistemului de management al calităţii, dupa caz)
 • Auditul de evaluare înaintea certificării
 • Efectuarea şi evaluarea încercărilor (în laboratorul de încercari convenit, iar in unele cazuri se pot recunoaşte rapoartele de încercări emise de laboratoare acreditate)
 • Efectuarea auditului la faţa locului (auditul produsului/procesului)
 • Acordarea certificării (certificatul de conformitate, licenţa pentru utilizarea mărcii pentru produse)
 • Supravegheri periodice

Consaltis Consultanţă şi Audit vă asistă pe parcursul întregului proces de certificare produse, având grijă ca totul să se desfăşoare astfel încât să obţineţi cu succes certificarea produselor.
Despre

SC Consaltis Consultanță și Audit SRL.
CUI: RO23575598 R.C.: J40/5453/2008
Calea Rahovei 266-268, Corp 3, Camera 11B
Sector 5, București, 050 912
CS: 50.000 lei
RO32BRDE410SV12904054100

Contact

Tel. 031 432 7883
Mobil: 0722 575 390
Email:
INFOCONS: 021 9551
Facebook